Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace zařízení pro třídění a úpravu odpadů - IGRO s.r.o.
Odesílatel Lenka Vondráčková
Organizace odesílatele IGRO s.r.o. [IČO: 64359387]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.08.2021 15:34:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávacích podmínek


Přílohy
- Změna zadávacích podmínek.pdf (363.63 KB)
- PŘÍLOHA 1 Závazný návrh smlouvy IGRO upravený.doc (238.50 KB)