Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení technologie - Miroslav Vytásek
Odesílatel Lenka Vondráčková
Organizace odesílatele Miroslav Vytásek [IČO: 42010446]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.07.2021 22:38:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace - prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Změna zadávacích podmínek.pdf (338.27 KB)