Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Část 3 - Dodávka obalované směsi pro okres Cheb
Odesílatel Lenka Vondráčková
Organizace odesílatele Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. [IČO: 26402068]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2020 22:27:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Změna ZD z 1.7.2020.pdf (371.82 KB)