Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti pořízením technologie-ZKP Kladno, s.r.o. (areál Mělník)
Odesílatel Lenka Vondráčková
Organizace odesílatele ZKP Kladno, s.r.o. [IČO: 47545445]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2020 17:09:09
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci. Není umožněno dílčí plnění zakázky.


Přílohy
- Zadávací dokumentace ZKP Mělník.pdf (629.43 KB)