Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti pořízením technologie-ZKP Kladno, s.r.o. (areál Mělník)
Odesílatel Lenka Vondráčková
Organizace odesílatele ZKP Kladno, s.r.o. [IČO: 47545445]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2020 18:16:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Došlo ke změně smluvních podmínek (termín dodání a platby).


Přílohy
- Zadávací dokumentace ZKP Mělník.pdf (655.82 KB)
- PŘÍLOHA 1 Závazný návrh smlouvy ZKP Mělník.doc (244.00 KB)