Veřejné zakázky DLC managementu, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek zadavatelů, kteří mají profil zadavatele u společnosti DLC management, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup posypové soli (NaCl) pro rok 2023-2024
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2023 26.06.2023 10:00
Pořízení požárního přívěsu-obec Zbrašín
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2023 31.05.2023 13:00
Zateplení bytového domu čp. 491, ul. Lipová, Sezimovo Ústí
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.04.2023 09.05.2023 10:00
Pořízení svozového vozidla na separované odpady a nádob na separovaný odpad - Městské služby Rýmařov, s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 17.04.2023 18.05.2023 11:00
Pořízení svozového vozidla na separované odpady-Technické služby Krnov s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 11.04.2023 15.05.2023 13:00
Pořízení vozidla na svoz separovaných odpadů-Město Vítkov
podlimitní Vyhodnoceno 30.03.2023 19.04.2023 13:00
VO Světlá nad Sázavou - 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2023 13.03.2023 08:00
Část 3 – Dodávka asfaltové směsi pro okres Cheb
nadlimitní Vyhodnoceno 15.02.2023 12.04.2023 10:00
Část 2 – Dodávka asfaltové směsi pro okres Sokolov
nadlimitní Vyhodnoceno 15.02.2023 12.04.2023 10:00
Část 1 – Dodávka asfaltové směsi pro okres Karlovy Vary
nadlimitní Hodnocení 15.02.2023 12.04.2023 10:00
Dodávka teplé asfaltové směsi 2023
nadlimitní Zadávání 15.02.2023
Dodávka asfaltové emulze pro rok 2023
nadlimitní Zadávání 13.02.2023
Dodávka drceného kameniva pro rok 2023
nadlimitní Zadávání 12.01.2023
Vozidlo s nosičem kontejnerů – Technické služby Benešov, s.r.o.
podlimitní Hodnocení 19.10.2022 08.11.2022 13:00
Vozidlo 6x4 s jednoramenným nosičem kontejnerů - Technické služby Benešov, s.r.o.
podlimitní Hodnocení 27.04.2022 16.05.2022 13:00
všechny zakázky