Veřejné zakázky DLC managementu, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek zadavatelů, kteří mají profil zadavatele u společnosti DLC management, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nosič komunálních nástaveb – Technické služby Bučovice, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2023 07.12.2023 11:00
Dodání vysprávkové soupravy pro nátěry
podlimitní Příjem nabídek 21.11.2023 07.12.2023 10:00
Nákladní vozidlo pro přepravu kontejnerů a zimní údržbu – Ašské služby s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2023 05.12.2023 13:00
Pořízení secího stroje - AGRO DRUŽSTVO Načeradec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.11.2023 04.12.2023 10:00
Zateplení BD Lipová č. p. 494 Sezimovo Ústí
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2023 06.12.2023 09:00
Investice do chmelnic - LUPOFYT s.r.o. (secí stroj, kypřič)
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2023 01.12.2023 10:00
Protierozní technologie
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2023 27.11.2023 10:00
Podpora domácího kompostování – obec Pucov (nádobí a myčka)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2023 08.12.2023 10:30
Podpora domácího kompostování – obec Pucov (kompostéry, štěpkovač)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2023 08.12.2023 10:00
Dodávka nákladních automobilů N3 a nástaveb
nadlimitní Příjem nabídek 07.11.2023 08.12.2023 10:00
Půdoochranná technologie- Zemědělské družstvo Senomaty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.11.2023 22.11.2023 10:00
Zpracování kalů na Českokrumlovsku, Českobudějovicku
podlimitní Vyhodnoceno 27.10.2023 14.11.2023 08:00
Rozšíření systému separace odpadů – Mikroregion Nepomucko
podlimitní Hodnocení 09.10.2023 13.11.2023 10:00
Vozidlo na svoz separovaných odpadů - Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace
podlimitní Vyhodnoceno 27.07.2023 18.08.2023 10:00
FVE Sebranice
podlimitní Vyhodnoceno 04.07.2023 30.08.2023 13:00
všechny zakázky