Veřejné zakázky DLC managementu, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek zadavatelů, kteří mají profil zadavatele u společnosti DLC management, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.91 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení technologie pro snížení emisí-VRAMAT CZ s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 20.01.2021 08.02.2021 11:00
Pořízení recyklační linky na zpracování neshodných výrobků pro společnost MADEX TRADING, s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 23.12.2020 10.02.2021 11:00
Svoz a likvidace odpadů ze Sběrného dvora města Chropyně
podlimitní Vyhodnoceno 15.12.2020 06.01.2021 10:00
Rekonstrukce čisticí linky Želeč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2020 29.12.2020 10:00
Dodávka drceného kameniva pro rok 2021
podlimitní Vyhodnoceno 11.12.2020 06.01.2021 10:00
Vozidlo pro svoz komunálního odpadu-Ašské služby s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 12.11.2020 02.12.2020 11:00
Pořízení technologie-STAVBY JZL s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.07.2020 17.08.2020 11:00
Pěší komunikace - chodníky
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2020 25.06.2020 10:00
Dodávka teplé obalované směsi 2020
nadlimitní Zadávání 04.06.2020
Snížení energetické náročnosti pořízením technologie-ZKP Kladno, s.r.o. (areál Mělník)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.05.2020 25.06.2020 11:00
Oprava úseků chodníku v ul. Jičínská
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.03.2020 07.04.2020 09:30
ISOTHERM - ÚSPORY ENERGIE - stroj
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.02.2020 02.03.2020 10:00
ISOTHERM – ÚSPORY ENERGIE - osvětlení
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2020 28.02.2020 10:00
Oprava havarijního stavu skladů č. 3 a 4 na separačním dvoře
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 19.02.2020 09:30
Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou Patchmatic v roce 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2019 10.04.2019 09:30
všechny zakázky