Veřejné zakázky DLC managementu, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek zadavatelů, kteří mají profil zadavatele u společnosti DLC management, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti výměnou mobilního zařízení - VRAMAT CZ s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2019 03.12.2019 13:00
Technologická inovace ve společnosti Lersen CZ, s.r.o. (robotické svařovací pracoviště)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 28.11.2019 11:00
Dodávka drceného kameniva pro rok 2020
podlimitní Příjem nabídek 06.11.2019 22.11.2019 10:00
Pořízení recyklační linky na zpracování neshodných výrobků pro společnost MADEX TRADING, s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 04.11.2019 21.11.2019 11:00
Rámcová smlouva na odběr pohonných hmot u čerpacích stanic formou odběrových karet-Technické služby města Nymburka
nadlimitní Příjem nabídek 01.11.2019 03.12.2019 11:00
Poláček Farma Hole s.r.o. – snížení energetické náročnosti – dodávka kolového rypadla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.10.2019 15.11.2019 09:00
Technologická inovace ve společnosti Lersen CZ,s.r.o. (ohraňovací lis)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2019 01.10.2019 11:00
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OCELOVÉ HALY A ZDĚNÉ BUDOVY NA POZEMCÍCH PARC.Č. 1706 A 1707, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VOTICE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.08.2019 06.09.2019 10:00
Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou Patchmatic v roce 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2019 10.04.2019 09:30
Výměna mechanizace za energeticky úspornější
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2019 25.03.2019 13:00
Dodávka teplé obalované směsi 2019
nadlimitní Vyhodnoceno 22.02.2019 26.03.2019 10:00
Novostavba objektu pro administrativní budovu a šatny ÚSKK, a.s., Horní Slavkov
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2018 12.03.2018 10:00
Dodávka asfaltové emulze (CPV 44113600-1 přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi)
podlimitní Hodnocení 13.03.2017 29.03.2017 10:00
Nákup silniční frézy
podlimitní Hodnocení 08.02.2017 03.03.2017 10:00
Audit účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2016
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.12.2016 03.01.2017 10:00
všechny zakázky