Veřejná zakázka: Poskytování energetických služeb metodou EPC pro snížení energetické náročnosti zimního stadionu Velké Popovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 561
Systémové číslo: P22V00000035
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.04.2022
Žádost o účast podat do: 06.06.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování energetických služeb metodou EPC pro snížení energetické náročnosti zimního stadionu Velké Popovice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody Energy Performance Contracting (dále jen „EPC“). Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC pro zimní stadion Velké Popovice v majetku zadavatele, na adrese Ringhofferova 336, Velké Popovice, 251 69. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických přínosů. Zadavatel uhradí cenu za energeticky úsporná opatření.
Konkrétní energeticky úsporná opatření dodavatel sám navrhne a zahrne do projektu EPC, který následně v objektu zrealizuje. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb zajištěn návrh, příprava, realizace, financování a vyhodnocování úsporných opatření. Ke splácení nákladů na realizaci budou v maximální možné míře použity úspory generované úspornými opatřeními. Úspory budou dodavatelem smluvně garantovány, průběžně sledovány, vyhodnocovány a dokladovány.
Zadavatel předpokládá kofinancování předmětu veřejné zakázky v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (dále jen “OPPIK“).
Dodavatel nese příslušné riziko neúspěchu při dosažení úspor realizací jím navržených a realizovaných opatření včetně rizika snížení možné dotace z OPPIK vlivem jím garantovaných a nesplněných parametrů projektu.
Předmětem zakázky není zajištění nákupu energie dodavatelem ani zajištění obsluhy technických zařízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-východ

Zadavatel

 • Úřední název: TJ Slavoj Velké Popovice, z.s.
 • IČO: 00507687
 • Poštovní adresa:
  Ringhofferova 336
  25169 Velké Popovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.dlc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy