Veřejné zakázky DLC managementu, s.r.o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek zadavatelů, kteří mají profil zadavatele u společnosti DLC management, s.r.o..

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka hákového nosiče kontejnerů v kategorii SS
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2021 17.03.2021 11:00
Část 3 - Dodávka asfaltové směsi pro okres Cheb
nadlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 31.03.2021 10:00
Část 2 - Dodávka asfaltové směsi pro okres Sokolov
nadlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 31.03.2021 10:00
Část 1 – Dodávka asfaltové směsi pro okres Karlovy Vary
nadlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 31.03.2021 10:00
Dodávka teplé asfaltové směsi 2021
nadlimitní Zadávání 24.02.2021
Dodávka 2 ks nákladních automobilů N3, 2 ks sklápěčkových korb a 2 ks sypačových nástaveb
nadlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 31.03.2021 10:00
Podpora domácího kompostování v obci Drahanovice
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2021 15.03.2021 11:00
Podpora domácího kompostování-obec Valy
podlimitní Příjem nabídek 17.02.2021 09.03.2021 10:00
Podpora domácího kompostování-Mikroregion Nepomucko
podlimitní Hodnocení 12.02.2021 03.03.2021 11:00
Výměna strojního vybavení společnosti Kámen Hudčice, s.r.o. (kolové nakladače, vysokozdvižný vozík)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.02.2021 26.02.2021 11:00
Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem
podlimitní Příjem nabídek 04.02.2021 12.03.2021 12:00
Pořízení technologií-BAUSET CZ, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.01.2021 19.02.2021 11:00
Oprava komunikací Nymburka tryskovou metodou Patchmatic a „pružnou zálivkou“ v roce 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2021 18.02.2021 09:30
Snížení energetické náročnosti budov p.p.č.5412/16 a 5412/19 v k.ú. Česká Lípa-MERKURIA CL s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.01.2021 02.03.2021 10:00
Chomutovsko, kompostéry pro občany - 3
podlimitní Vyhodnoceno 26.01.2021 11.02.2021 11:00
všechny zakázky